Tábor ráj - Potštejn

Čtvrtý běh - 22.8.- 1.9.2023


Pro zam-ce ČD, ČD Cargo, SŽ

Pro děti zaměstnanců ČD, ČD Cargo a Správy železnic doporučujeme se přihlásit přes ČD Travel a čerpat tak dotaci z FKSP.

Pro ostatní

Nejprve je nutné vyplnit elektronický formulář na stránce provozovatele https://www.rz-zeleznicar.cz/eprihlaska.php (4. turnus).
Po zaslání elektronické přihlášky vám bude na email zaslána zálohová faktura, přihláška a informace jak dál postupovat. Vyplněný 1. díl přihlášky, plnou moc a potrvzení od lékaře zašlete na adresu hlavního vedoucího (Petr Kašpar, Kořenského 1238/3, Ústí nad Labem, 400 03). Druhý díl předáte až při předání dítěte vedoucímu.

Cena tábora je letos 6800,- Kč a není potřeba zasílat potvrzení o platbě tak jako v minulých letech.


Dokumenty ke stažení

Je potřeba spolu k přihlášce také přidat vyplněnou plnou moc naším zdravotnicím k zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Formulář je zde ke stažení.

A dále také pak potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vám vydá ošetřující lékař dítěte nebo si ho můžete zde stáhnout a nechat lékařem potvrdit. Bez tohoto potvrzení se nemůže dítě zúčastnit tábora!