Tábor ráj - Potštejn

Čtvrtý běh - 22.8.- 1.9.2023


Příjezd na tábor

Odjezd na tábor je v úterý 12.7. vlakem R 893 "Slovácký expres" ze stanice Praha Vršovice ve 14:34 hodin do České Třebové. Ve vlaku budeme mít zajištěny 2 posilové vozy za lokomotivou. Od nádraží z České Třebové budou zajištěny autobusy až do tábora. Vlak jede směr Kolín, Přelouč, Pardubice hn. n., Choceň, Ústí nad Orlicí. Sraz si dáme cca ve 13:30 hodin u pravé strany budovy nádraží - mezi budovou a podchodem na nástupiště. Každé dítě musí mít platnou jízdenku Praha – Česká Třebová. Bylo by proto dobré, aby se rodiče dětí na nádraží domluvili a zakoupili pro více dětí skupinovou jízdenku, která je levnější.

Při předání dítěte je potřeba dále předat vedoucímu (nejlépe se jménem nadepsané obálce) toto:

  • režijní průkazku ČD (dětem, které nemají režijní výhody, zakupte platnou jízdenku na cestu tam a zvlášť do obálky dejte peníze na cestu zpět !!! )
  • průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
  • řádně vyplněnou druhou část přihlášky (a podepsanou s datem odjezdu)
  • léky předepsané lékařem + návod na užívání
  • očkovací průkaz nebo jeho kopii

Rodiče, kteří odvezou děti přímo do Letohradu, předají děti vedoucím od 16:45 do 17:00 hod. před vlakovým nádražím v Letohradu! Nevozte děti přímo do areálu tábora, neboť v den příjezdu jsou všichni vedoucí na předávacích místech a neměl by je tedy kdo ohlídat.

Od nádraží z Letohradu děti nastoupí do autobusů s dětmi, co budou cestovat z Prahy. Zavazadla dětem předaných v Letohradu budou odvezena do tábora nákladním autem.

Odjezd z tábora

Zpět se vracíme v neděli 24.7. vlakem R 888 „Slovácký expres“ z České Třebové s příjezdem do žst. Praha Vršovice v 15:22. Rodiče, kteří si budou přebírat děti v Letohradu před vlakovým nádražím si převezmou děti od 12:15 do 12:30 hod.